BỘT TRÁI LỰU

Liên hệ

Để khai thác tối đa giá trị của trái lựu bao gồm vỏ và hạt, giải pháp hữu hiệu là xay lựu ra làm bột và sử dụng hàng ngày.

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Call Now Button
error: Content is protected !!