CHÍNH SÁCH LẤY SỈ TRÀ THẢO MỘC THỰC THẢO

Đối với Khối lượng 100g

  • Chỉ cần nhập 20 gói sản phẩm (có thể lấy nhiều loại khác nhau), sẽ được tính giá sỉ và được hỗ trợ túi zip + in tem thương hiệu riêng của quý khách.
  • Đơn hàng thứ 2 của quý khách chỉ cần nhập 5 sản phẩm và lưu ý đơn hàng này không quá một tháng so với đơn hàng đầu tiên để duy trì thành viên khách sỉ.

Đối với Khối lượng 500g

  • Chỉ cần nhập trên 3kg (có thể nhập nhiều loại với các khối lượng khác nhau), sẽ được tính giá sỉ và lưu ý đối với chính sách này quý khách sẽ không được hỗ trợ túi zip kèm in tem thương hiệu riêng của quý khách. Đơn hàng thứ 2 của quý khách chỉ cần nhập ít nhất 1kg và lưu ý đơn hàng này không quá một tháng so với đơn hàng đầu tiên để duy trì thành viên khách sỉ.
Trà thảo mộc Thực Thảo đa dạng về hoa, lá, thảo dược,…

BẢNG GIÁ SỈ TRÀ THẢO MỘC
THỰC THẢO

1- Trà hoa hồng loại 1

100g500g1kg3kg5kg10kg
50k210k415k410k/kg405k/kg395k/kg

2- Trà hoa hồng loại 2

100g 500g 1kg 3kg 5kg 10kg
40k210k405k395k/kg390k/kg380k/kg

3- Trà hoa đậu biếc

100g500g1kg3kg5kg10kg
80k280k545k540k/kg535k/kg530k/kg

4- Trà hoa nhài

100g500g1kg3kg5kg10kg
80k270k475k460k/kg 450k/kg440k/kg

5- Trà hoa lavender

100g500g1kg3kg5kg10kg
70k250k470k460k/ kg450k/ kg440k/kg

6- Trà hoa cúc

100g500g1kg3kg5kg10kg
50k210k415k410k/kg405k/kg395k/kg

7- Trà nụ hoa cúc

100g 500g 1kg 3kg 5kg 10kg
40k210k405k395k/kg390k/kg380k/kg
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Call Now Button
error: Content is protected !!